Martijn kwam regelmatig in aanraking met de politie, ging zijn hele volwassen leven gevangenis in en uit, behoorde tot de top 600, had vaak geen dak boven zijn hoofd en kampte met zijn verslaving. Martijn was één van de eerste cliënten binnen de Levensloopaanpak.
·  31 Zorg- en Veiligheidshuizen ·  29 regio’s zijn gestart met de LLA·  450 cliënten zijn geïncludeerd*

peildatum november 2023
De Levensloopaanpak staat of valt met de samenwerking tussen alle netwerkpartners. Daarvoor zijn goede afspraken over de werkwijze en het proces essentieel. Ons idee over de ideale flow (includeren - monitoren - eventueel uitstroom) is vormgegeven in het ideale werkproces.
Achter het verwarde gedrag van mensen die gevaarlijk gedrag vertonen kan een psychische stoornis en/of een verslaving en/of een verstandelijke beperking schuilen. Hoe geven de zorg vorm voor deze mensen? Klik verder en bekijk de animatie. Wil je weten hoe dit in de praktijk gaat?
Hoe gaat het met de implementatie van de Levensloopaanpak? Hoeveel regio's werken aan de Levensloopaanpak? Hoeveel cliënten zijn er inmiddels geïncludeerd?
Het ideale proces
De succesfactoren
Film over het leven van Martijn
Hoe werkt de Levensloopaanpak in de praktijk?
Facts & figures
Geïncludeerde cliënten per regio
Gooi & Vechtstreek 1
Haaglanden
30
Hollands Midden
10
Kennemerland
4
Rotterdam Rijnmond
41
Utrecht
24
Zaanstreek Waterland
2
Zuid-Holland Zuid
0
De Levensloopaanpak is een samenwerking voor mensen met onbegrepen gedrag en een hoog veiligheidsrisico. Voor hen is het nodig dat forensische zorg langdurig betrokken blijft en er samenhang is tussen ondersteuning, zorg en veiligheid.
De Levensloopaanpak

Willem is nu al een tijd in de Levensloopaanpak. Bekijk hoe het nu met hem gaat.

De Levensloopaanpak is een nieuwe manier van onderlinge samenwerking tussen netwerkpartners in de ondersteuning en zorg voor mensen met verward en gevaarlijk gedrag. Dit doen we om de samenleving zo veilig mogelijk te maken. Het gaat naar schatting om ongeveer 1500 mensen.

Wij hebben geleerd dat de 5 elementen op deze pagina allemaal belangrijk zijn voor een succesvolle aanpak voor deze doelgroep. 

Hoe deze samenwerking in de praktijk werkt ziet u hiernaast aan de hand van het verhaal van Willem.

De Levensloopaanpak is een samenwerking voor mensen met onbegrepen gedrag en een hoog veiligheidsrisico. Voor hen is het nodig dat forensische zorg langdurig betrokken blijft en er samenhang is tussen ondersteuning, zorg en veiligheid.
Levensloopaanpak