Johan: "De begeleiding vanuit de Levensloopaanpak heeft ervoor gezorgd dat ik sneller mijn ISD bij een FPA kan en mag uitzitten. Bij een terugval weet ik dat ik iemand kan bellen die mij helpt een goed vervolg te geven aan mijn behandeling. Ik kan nu werken aan een toekomst met wonen en werken in een andere omgeving. En dat ik iemand heb die ik kan bellen om mij advies te geven of mij bij kan staan".  
Gooi & Vechtstreek 1
Haaglanden 30
Hollands Midden 10
Kennemerland 4
Rotterdam Rijnmond 41
Utrecht 24
Zaanstreek Waterland 2
Zuid-Holland Zuid 0
2022 stond ook in het teken van de financiering voor de Levensloopaanpak.
Wat doet de Levensloopaanpak voor onze cliënten?

Financiering


De succesfactoren
Welke doelgroep is geïncludeerd in de Levensloopaanpak?
Aantal geïncludeerde cliënten per regio in 2022
Geïncludeerde cliënten per regio
Gooi & Vechtstreek 1
Haaglanden
30
Hollands Midden
10
Kennemerland
4
Rotterdam Rijnmond
41
Utrecht
24
Zaanstreek Waterland
2
Zuid-Holland Zuid
0
Wat is er in de Levensloopaanpak
gebeurd in 2022?
De Levensloopaanpak
& Fivoor

Willem is nu al een tijd in de Levensloopaanpak. Bekijk hoe het nu met hem gaat.

De Levensloopaanpak is een nieuwe manier van onderlinge samenwerking tussen netwerkpartners in de ondersteuning en zorg voor mensen met verward en gevaarlijk gedrag. Dit doen we om de samenleving zo veilig mogelijk te maken. Het gaat naar schatting om ongeveer 1500 mensen.

Wij hebben geleerd dat de 5 elementen op deze pagina allemaal belangrijk zijn voor een succesvolle aanpak voor deze doelgroep. 

Hoe deze samenwerking in de praktijk werkt ziet u hiernaast aan de hand van het verhaal van Willem.

Wat is er in de Levensloopaanpak
gebeurd in 2022?
Levensloopaanpak