Wier
 Samenvatting 2023


In dit rapport lees je kort wat we hebben gedaan om de zorg voor onze cliënten nog beter te maken.

Waar werkt Wier aan in 2023 en 2024?

We weten dat er de komende jaren in het hele land personeelstekorten zijn. In 2022 hebben wij gezegd dat we de zorg zo moeten veranderen dat er nog steeds goede zorg is en medewerkers het ook volhouden. We hebben daarom in 2023 aan medewerkers en mensen van buiten Wier gevraagd hoe zij denken dat we dat kunnen doen. De beste ideeën gaan we uitvoeren. Sommige kleine ideeën hebben we uitgevoerd; andere ideeën gaan we testen in 2024. 


Brainstorm met mensen van buiten, cliënten en medewerkers

In 2023 hebben eerst mensen van buiten de instelling meegekeken op de afdeling: hoe doen wij de dingen, wat valt hen op. Dat waren kunstenaars en iemand uit de reclamewereld.


Daarna hebben we medewerkers per mail en in bijeenkomsten gevraagd om met de directie mee te denken over ideeën om met minder personeel goed werk te doen.


In een volgende bijeenkomst hebben we toen van alle ideeën die er zijn drie ideeën uitgekozen waar we mee aan het werk willen:

  • Vrijwilligers inzetten.
  • Nog beter samenwerken tussen de verschillende afdelingen van Wier
  • Kijken of cliënten (en hun naasten) zelf wat kunnen en willen doen tijdens de behandeling.

Daarnaast zijn we eind 2023 begonnen met een 'Future Lab'.  In het Future Lab heeft iemand uit de theater wereld binnen Wier Kliniek Gesloten met de medewerkers gepraat en met hen bedacht hoe we de zorg anders kunnen organiseren. Deze andere manieren van werken gaan getest worden: als het werkt gaan we ermee door, als het niet werkt stoppen we ermee.


Een aantal van de ideeën die we willen testen gaan over "technologie": dus kunnen computers, of robots of andere elektronische apparaten helpen in de zorg?


Voordat we met die plannen starten, vragen we ook aan cliënten hoe ze erover denken. En ook na het testen van die plannen vragen wij aan de cliënten wat ze ervan vinden.


Afgelopen jaar is de cliëntenraad een paar keer langs geweest. Cliënten gaven aan dat een aantal gebouwen wel opgeknapt moesten worden. Dat hadden we zelf ook bedacht: een deel van de gebouwen is al opgeknapt en een deel wordt in 2024 afgerond.


Andere ontwikkelingen

Ook het zorgkantoor vindt het belangrijk dat we aan de toekomst denken, waar we met minder mensen zorg kunnen geven. Wij kozen twee onderwerpen:

  • Passende zorg: We doen samen met wooninstellingen mee aan een werkgroep. Het doel is dat er sneller en beter een goede woonplek is voor de patiënten die klaar zijn met hun behandeling. Sommige patiënten moeten daar best lang op wachten op dit moment.
  • Technologie: Afgelopen jaar deden we onderzoek naar muziek: kan je van bepaalde muziek rustig worden? Het rustig worden is gemeten met speciale horloges. Ook onderzoeken we binnen Fivoor of je behandeling beter wordt met Virtual Reality: de VR brill